เมนูยิ้มโซน

บทความแนะนำ

Hotมาทำความรู้จักกับ เหรียญ GALA กันเถอะ

เหรียญ GALA คืออะไร? เหรียญ GALA สร้างขึ้นตามมาตรฐาน ERC-20 บน Ethereum Blockchain นอกจากนั้น ยังมีมาตรฐาน BEP-20 บน Binance Smart Chain โดยเห...

2 เม.ย. 2566 17:31 น. 2,691 ครั้ง

Hotความเป็นมาของประชาธิปไตย และ ความสำคัญของการเลือกต...

ประชาธิปไตย (Democracy) เป็นระบบการปกครองที่เป็นที่ยอมรับกันในส่วนใหญ่ของโลก โดยที่ผู้คนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารราชการและการเลือกต...

1 เม.ย. 2566 01:23 น. 2,566 ครั้ง

Hotการบริจาคอวัยวะ กับ สภากาชาดไทย เหมือนเป็นการต่อชี...

การบริจาคอวัยวะเป็นการให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ที่ต้องการอย่างมากแต่เขาไม่สามารถหาได้จากตัวเอง สภากาชาดไทยเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลการบริจาคอวัยวะในประเทศไท...

1 เม.ย. 2566 01:11 น. 2,338 ครั้ง

HotPM2.5 เราจะอยู่กับมันได้อย่างไร วันนี้เรามีวิธีมาแ...

การดูแลสุขภาพในช่วงที่มีฝุ่น PM2.5 เยอะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากฝุ่น PM2.5 เป็นสารพิษที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อ...

1 เม.ย. 2566 01:02 น. 2,350 ครั้ง

Hotสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่สำคัญ มาดูกันว่าเราจะรักษาสุขภ...

สุขภาพจิตเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของเรา มันมีผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจของเรา การดูแลสุขภาพจิตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กับการดูแลสุขภาพร่างก...

1 เม.ย. 2566 00:47 น. 2,247 ครั้ง
การลงทุนแบบเศรษฐี ตอนที่ 2
6 ต.ค. 2562 18:02 น.

การลงทุนแบบเศรษฐี ตอนที่ 2

เราทราบแล้วว่าเศรษฐีทั่วโลกนิยมแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์ของเงินแต่ละก้อน ในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกถึงการลงทุนในเงินก้อนเก็บซึ่งเป็นเงินก้อนใหญ่และสำคัญของเรา

หลายคนคงคุ้นหูกับประโยคที่ว่า การลงทุนมีความเสี่ยง และ เสี่ยงน้อยได้น้อยเสี่ยงมากได้มาก แต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนย่อมอยากได้ผลตอบแทนที่มากที่สุด จึงเกิดคำถามว่าจะมีการลงทุนแบบไหนไหมที่เป็นแบบเสียงน้อยได้มาก การลงทุนแบบเสียงน้อยได้มากสามารถเป็นไปได้ โดยอาศัยกลยุทธ์การลงทุนแบบผสมผสาน ก่อนจะเจาะลึกถึงกลยุทธ์ เราต้องเข้าใจกันก่อนว่าความเสี่ยงในการลงทุนคืออะไร 

ความเสี่ยงในการลงทุนคือความผันผวนหรือความคลาดเคลื่อนของผลตอบแทนที่ได้ เทียบกับผลตอบแทนคาดหวังเช่น หากการลงทุนชนิดหนึ่งระบุว่ามีผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปี โดยมีค่าความเสี่ยงที่ 15% นั่นหมายความว่ามีโอกาส 7 ใน 10 ของการลงทุนให้ผลตอบแทนอยู่ในช่วงบวกลบ 15% กล่าวคือมีโอกาสได้ผลตอบแทนสูงถึง 10 + 15 เท่ากับ 25 เปอร์เซ็นต์หรืออาจขาดทุนได้ถึง 5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนเศรษฐีหลายคนลองปรับกลยุทธ์การลงทุนเป็นแบบผสมผสาน โดยใช้หลักการจับคู่การลงทุนตั้งแต่ 2 ประเภทขึ้นไป โดยคาดหวังในการลงทุนทั้งสองประเภทช่วยกันสร้างผลตอบแทนและกระจายความเสี่ยง เช่นทุกครั้งที่ A ปรับลง B จะปรับขึ้นในขณะที่เท่ากันและหาก B ปรับลง A ก็จะปรับขึ้นในขณะที่เท่ากัน ดังนั้นหากเราแบ่งเงินเพื่อลงทุนใน A ครึ่งหนึ่งและ B ครึ่งหนึ่ง ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นไปตามเส้นสีเขียว ในขณะที่ความเสี่ยงจากความผันผวนจะถูกหักลบกันไปเป็นศูนย์ การลงทุนแบบผสมผสานสามารถกระจายการลงทุนได้โดยพิจารณาความเสี่ยงใน 4 มิติด้วยการประกอบไปด้วย 

1. มิติกลุ่มสินทรัพย์ สินทรัพย์แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะและความผันผวนที่ต่างกัน ดังนั้นการลงทุนที่ดี ควรกระจายไปตามสินทรัพย์ประเภทต่างๆเช่น ลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้หรืออสังหาริมทรัพย์ เพื่อลดความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท
2. มิติภูมิภาค การลงทุนที่ดีควรมีการกระจายในเชิงประเทศหรือภูมิภาค เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งโดยเฉพาะ 
3. มิติผู้จัดการกองทุน อย่างที่เราทราบผู้จัดการกองทุนแต่ละคนจะมีความเชี่ยวชาญในด้านที่แตกต่างกัน การลงทุนที่ดีควรมีการประสานความเชี่ยวชาญของผู้จัดการกองทุนที่หลากหลาย เพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้จัดการกองทุนรายได้รายหนึ่งลงทุนผิดพลาด 
4. มิติด้านเวลา นักลงทุนที่ดีจะทยอยลงทุนเพื่อเป็นการถั๋วเฉลี่ยต้นทุน โดยไม่ลงทุนครั้งเดียวด้วยเงินทั้งก้อน 

เมื่อเราทราบแล้วว่า เราควรกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ คำถามสำคัญอีกข้อคือ เราควรลงทุนในแต่ละสินทรัพย์มากน้อยแค่ไหน ปกติแล้วสัดส่วนของการลงทุนแต่ละสินทรัพย์นั้น จะขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทคนตามระดับความเสี่ยงออกได้เป็น 3 ประเภทคือ คนที่รับความเสี่ยงได้น้อย รับความเสี่ยงได้ปานกลางและรับความเสี่ยงได้สูง ซึ่งระดับความเสี่ยงที่รับได้จะเป็นตัวสะท้อนสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น

หากคุณเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อย คุณก็ควรเน้นไปที่สินทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงต่ำเช่น ตราสารหนี้ ในขณะที่คุณสามารถเปิดโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ด้วยการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทที่มีความเสี่ยงสูง หากคุณรับความเสี่ยงได้มาก 

จากสถิติการลงทุนย้อนหลัง 10 ปีจะเห็นว่า หากเราเลือกลงทุนแบบรับความเสี่ยงได้ปานกลางเราจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 8.1% ซึ่งต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นเพียง 1.6% ในขณะที่เราสามารถลดความเสี่ยงของพอร์ตได้เหลือเพียง 67% 

ถึงตรงนี้จะเห็นว่า การเศรษฐีที่มีฐานะมั่นคงและใช้ชีวิตอย่างมีอิสรภาพได้นั้น เพราะเขารู้จักการจัดการกับความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ เศรษฐีรู้จักที่จะแบ่งเงินของตัวเองออกเป็น 3 ส่วนตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดการเงินแต่ละก้อน 

เศรษฐียังรู้จักการกระจายการลงทุนในเงินก้อนเก็บ ไม่ให้กองอยู่ที่ใดที่หนึ่งเพื่อลดความเสี่ยงซึ่งคำนึงครอบคลุมทั้ง 4 ด้านและสุดท้าย เศรษฐียังเลือกที่จะกำหนดสัดส่วนของการลงทุนในแต่ละประเภทตามระดับความเสี่ยงที่เขารับได้ 

หากเราลองนำหลักการของเศรษฐีมาประยุกต์ใช้ จะทำให้เราลงทุนได้แบบเสี่ยงน้อยได้มาก แล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่ใจหวังกับคนที่เรารักได้อย่างมีความสุข
 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ

เล่น Identity V เกมระทึกขวัญ Hell Ember นักล่าที่โรงพยาบาลโรคจิต

13 ต.ค. 2562 23:07 น. 28,998 ครั้ง

หลังจากที่เล่นเกมนี้แล้วรู้สึกสนุก เลยอยากทำวีดีโอออกมาเผยแพร่บ้าง เกม Identity V บนมือถือที่น่าเล่น สำหรับคนชอบความน่ากลัวนิดนึง ทั้งเกมได้ล...

ทริปพาเที่ยว [EP.1] น้ำตกขุนกรณ์ (วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์) ต.แม่กรณ์ จ.เชียงราย

7 ก.ย. 2562 17:03 น. 42,678 ครั้ง

ทริปพาเที่ยว [EP.1] น้ำตกขุนกรณ์ (วนอุทยานน้ำตกขุนกรณ์) ต.แม่กรณ์ จ.เชียงราย วันนี้ทริปเที่ยวเราพามาเที่ยวกันที่ วนอุทยานแห่งชาติน้ำตกขุนกรณ์ จ...

PM2.5 เราจะอยู่กับมันได้อย่างไร วันนี้เรามีวิธีมาแนะนำ

1 เม.ย. 2566 01:02 น. 2,350 ครั้ง

การดูแลสุขภาพในช่วงที่มีฝุ่น PM2.5 เยอะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากฝุ่น PM2.5 เป็นสารพิษที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อ...

2 ความคิดเห็น