เมนูยิ้มโซน

บทความแนะนำ

Hotมาทำความรู้จักกับ เหรียญ GALA กันเถอะ

เหรียญ GALA คืออะไร? เหรียญ GALA สร้างขึ้นตามมาตรฐาน ERC-20 บน Ethereum Blockchain นอกจากนั้น ยังมีมาตรฐาน BEP-20 บน Binance Smart Chain โดยเห...

2 เม.ย. 2566 17:31 น. 1,128 ครั้ง

Hotความเป็นมาของประชาธิปไตย และ ความสำคัญของการเลือกต...

ประชาธิปไตย (Democracy) เป็นระบบการปกครองที่เป็นที่ยอมรับกันในส่วนใหญ่ของโลก โดยที่ผู้คนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารราชการและการเลือกต...

1 เม.ย. 2566 01:23 น. 1,098 ครั้ง

Hotการบริจาคอวัยวะ กับ สภากาชาดไทย เหมือนเป็นการต่อชี...

การบริจาคอวัยวะเป็นการให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ที่ต้องการอย่างมากแต่เขาไม่สามารถหาได้จากตัวเอง สภากาชาดไทยเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลการบริจาคอวัยวะในประเทศไท...

1 เม.ย. 2566 01:11 น. 1,041 ครั้ง

HotPM2.5 เราจะอยู่กับมันได้อย่างไร วันนี้เรามีวิธีมาแ...

การดูแลสุขภาพในช่วงที่มีฝุ่น PM2.5 เยอะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากฝุ่น PM2.5 เป็นสารพิษที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อ...

1 เม.ย. 2566 01:02 น. 1,012 ครั้ง

Hotสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่สำคัญ มาดูกันว่าเราจะรักษาสุขภ...

สุขภาพจิตเป็นสิ่งที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ของเรา มันมีผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจของเรา การดูแลสุขภาพจิตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กับการดูแลสุขภาพร่างก...

1 เม.ย. 2566 00:47 น. 982 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ของการแต่งงาน เรื่องราวการแต่งงานในอดีต ประวัติความเป็นมา
12 ต.ค. 2562 01:07 น.

ประวัติศาสตร์ของการแต่งงาน เรื่องราวการแต่งงานในอดีต ประวัติความเป็นมา

การแต่งงานถูกกล่าวถึงในหลากหลายรูปแบบ ผ่านทั้งงานเขียนและคำพูดต่างๆ ทั้งแบบที่เป็นแรงบันดาลใจหรือล้อเลียน เพื่อความขบขัน

ลักษณะที่เหมือนกันของคำกล่าวต่างๆเกี่ยวกับการแต่งงานคือความจริงที่เป็นสากลที่เป็นจริงเสมอมา ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับการแต่งงาน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ รูปแบบความสัมพันธ์หรือสิทธิความรับผิดชอบเกี่ยวกับการแต่งงาน ลักษณะเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามสมัย วัฒนธรรมและชนชั้น

เรามาดูวิวัฒนาการของการแต่งงานกัน การจับคู่สร้างความสัมพันธ์ การเลี้ยงดูบุตรร่วมกัน เป็นเรื่องที่เก่าแก่พอๆกับการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ จากลักษณะการพัฒนาสังคมเกษตรกรรมที่เป็นหลักแหล่ง เมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อน การแต่งงานเป็นวิธีที่จะรักษาสิทธิเหนือแผ่นดินและทรัพย์สินด้วยการสร้างทายาทที่ถือกำเนิดในสถานะผู้สืบทอดมรดก เมื่อสังคมเกษตรเหล่านี้เริ่มขยายใหญ่ขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น การแต่งงานก็ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หากแต่ยังเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นทางการซึ่งถูกควบคุมโดยศาสนาและผู้มีอำนาจ มีลักษณะการรับรองสถานะการแต่งงานอย่างเป็นหลักฐานตั้งแต่ 2100 ปีก่อนคริสตกาล และหลักฐานด้านกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดที่ชื่อว่า อูร-นามมู ของชาวเมโสโปเตเมีย ซึ่งได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งงานไว้หลายประการด้วยกัน มีการกำหนดโทษของการมีชู้และกำหนดสถานะทางกฎหมายของบุตรจากทาส 

อารยธรรมโบราณต่างๆ อนุญาตให้มีการแต่งงานกับหลายคนได้ในเวลาเดียวกัน และแม้ในปัจจุบันก็ยังมีไม่ถึง 1 ใน 4 ของหลายร้อยวัฒนธรรมทั่วโลกที่ห้ามการแต่งงานหมู่ แต่ถึงจะได้รับการอนุญาตก็ไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นได้จริงเสมอไป ข้อเท็จจริงด้านจำนวนประชากรรวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างการแต่งงานและความมั่งคั่งส่งผลให้ชนชั้นสูงและชนชั้นปกครองใน เมโสโปเตเมีย อียิปต์และอิสราเอลโบราณ สามารถมีนางสนมและชายาได้หลายคน ในขณะที่คนธรรมดาอาจจะมีภรรยาได้เพียง 1 หรือ 2 คน ทำให้คนส่วนใหญ่มีคู่สมรสเพียงคนเดียว

แต่ในหลายๆพื้นที่สถานการณ์อาจกลับกันกลายเป็นฝ่ายหญิงที่ได้รับอนุญาตให้มีสามีหลายคน เช่นในหุบเขาหิมาลัยนิยมให้พี่น้องผู้ชายในครอบครัวแต่งงานกับผู้หญิงคนเดียวกัน เพื่อรักษาพื้นที่เพาะปลูกที่มีอยู่น้อยนิดไม่ให้ถูกแบ่งแยกไปในครัวเรือนใหม่ ลักษณะการแต่งงานแบบอื่นอาจไม่ได้แตกต่างกันด้วยจำนวนคน แต่แตกต่างไปด้วยลักษณะของบุคคล ถึงแม้ว่าชื่อเรียกและการรับรองสถานะการแต่งงานตามกฎหมายอาจแตกต่างกันออกไป แต่ลักษณะการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันนั้นเกิดขึ้นในหลายอารยธรรมในประวัติศาสตร์ ชาวเมโสโปเตเมีย มีบทสวดให้พรสำหรับคู่แต่งงานเพศเดียวกันโดยเฉพาะ ชาวอเมริกันพื้นเมืองมีการกล่าวถึงบุคคลที่มี 2 วิญญาณที่มีความสัมพันธ์กับคนทั้งสองเพศ การผูกพันในลักษณะนี้ถูกเรียกว่าการแต่งงานเป็นครั้งแรกที่กรุงโรม เมื่อจักรพรรดิเนโรและอิลากาบาลุส ต่างก็แต่งงานกับผู้ชายในพิธีแต่งงานที่จัดขึ้นต่อหน้าธารกำนัล แต่การแต่งงานในลักษณะดังกล่าวก็ถูกสั่งห้ามใน ค.ศ. 342 ในขณะที่ประเพณีอื่นๆที่คล้ายคลึงกันกับได้รับการปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่น ประเพณี อเดลโฟโพเอซิส หรือการที่พี่น้องร่วมสาบานในศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์หรือการจัดงานแต่งงานระหว่างชาย 2 คนที่สเปน หรือบางครั้งการจัดพิธีแต่งงานก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นการแต่งงานระหว่างบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ การแต่งงานกับตายซึ่งฝ่ายเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเสียชีวิตไปแล้วนั้น ก็มีปฏิบัติกในประเทศจีนเพื่อสืบวงศ์สกุลหรือเพื่อเป็นการให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติชน เผ่าในประเทศซูดานก็มีประเพณีการแต่งงานกับคนตายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

ถึงแม้ว่าประเพณีการแต่งงานจะมีรูปแบบที่หลากหลายแต่การแต่งงานส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ก็มีลักษณะที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ การรักษาทรัพย์สินและการสืบทอดวงศ์สกุล การแต่งงานจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญเกินกว่าจะปล่อยให้เป็นเรื่องของความรัก โดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูง การจัดหาคู่ครองที่เหมาะสมจึงถือเป็นสิ่งที่ครอบครัวและผู้มีอำนาจเป็นผู้กำหนด แม้แต่ในกลุ่มสามัญชนซึ่งน่าจะมีทางเลือกที่เป็นอิสระ ปัจจัยสำคัญก็ยังคงเป็นความเหมาะสม

ในยุคใหม่การแต่งงานกลายเป็นเรื่องของความรักและการอยู่ร่วมกัน ความคิดนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ 200 ปีที่ผ่านมา หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม การเกิดชุมชนเมืองและการเติบโตของกลุ่มชนชั้นกลาง คนจำนวนมากมีความเป็นอิสระและแยกตัวออกจากครอบครัวเชิงขยาย เพราะครอบครัวเชิงเดี่ยวก็สามารถสร้างครอบครัวและดูแลตนเองได้

ความคิดใหม่ๆจากยุคแห่งความรู้ผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับความสุขและการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล แทนที่จะเป็นความสำคัญของหน้าที่ สถานะทางสังคมและความร่ำรวย ถึงแม้จะมีข้อยกเว้นในบางกรณีจัดการให้ความสำคัญกับความสุขของปัจเจกชนก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เช่นการผ่อนปรนข้อห้ามในการหย่าร้างหรือการตัดสินใจแต่งงาน เมื่ออายุมาก 

แล้วดังนั้นในขณะที่เรายังถกเถียงกันเรื่องคำจำกัดความและบทบาทของการแต่งงานในโลกปัจจุบันเราจำเป็นต้องระลึกถึงเสมอว่า การแต่งงานมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของสังคม ดังนั้นเมื่อโครงสร้างคุณค่าและเป้าหมายของสังคมนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความคิดเรื่องการแต่งงานของบุคคลในสังคมก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน 
 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ

ตามติด จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีบางสิ่งตามติดชีวิตคุณ จนทำให้ชีวิตคุณไม่สงบสุข

14 ก.ย. 2562 02:07 น. 41,618 ครั้ง

ติดตาม วิดีโอโฆษณา จาก กสทช. ให้ผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ตระหนักถึงการโพส แสดงความเห็น ของตัวคุณที่เผยแพร่บนโลกอินเทอร์เน็ต อาจจะเป็น Digital ...

ทริปพาเที่ยว [EP.4] พระราชวังจันทน์ (ศาลสมเด็จพระนเรศวร) จ.พิษณุโลก

7 ก.ย. 2562 17:13 น. 39,446 ครั้ง

ทริปพาเที่ยว [EP.4] พระราชวังจันทน์ (ศาลสมเด็จพระนเรศวร) จ.พิษณุโลก รายการทริปพาเที่ยว กับนายคิว พามาเที่ยวพระราชวังจันทน์ เดินชมบ้านทรงไทยทั้ง...

ชวนชิมช็อป in ximending night market 

3 ธ.ค. 2562 18:56 น. 39,668 ครั้ง

Ximending (ซีเหมินติง) เป็นย่านช้อปปิ้งของคนไต้หวัน ที่คนไต้หวันและนักท่องเที่ยวชอบไปมากที่สุด ตั้งอยู่ในเมืองไทเป เปิดประมาณตอนเย็นๆ ขายไปจนดึกด...

6 ความคิดเห็น

 1. Fordm3555
  Fordm3555
  28 พ.ย. 2564 02:41 น.
  เข้ารักกันดีมีลูกด้วยกัน
 2. เซ' ฮายด์
  เซ' ฮายด์
  3 มิ.ย. 2564 20:36 น.
  ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีอีกแบบค่ะ
 3. Arisara Karnwai
  Arisara Karnwai
  18 ธ.ค. 2563 17:09 น.
  เรื่องราวการแต่งงานที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันของแต่ละที่ที่แตกต่างกันoo
 4. Fay Fanli
  Fay Fanli
  4 ต.ค. 2563 11:58 น.
  เรื่องราวการแต่งงานที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันของแต่ละที่ที่แตกต่างกัน