เมนูยิ้มโซน

บทความแนะนำ

Hotคิดถึงวิทยา Coffee @แม่แตง

ระหว่างขับรถไปตามทางอำเภอ แม่แตง สะดุดตากับป้ายร้านกาแฟเล็กๆ ที่ชื่อว่า "คิดถึงวิทยา" เมื่อขับรถผ่านไป ก็ต้องวนกลับมาว่าขอลองแวะดูซัก...

25 ก.ย. 2565 21:28 น. 114 ครั้ง

Hotประสบการณ์ตกเครื่อง กับ Bangkok Airways

ตั้งใจจะไปเที่ยวเชียงใหม่ 9 วัน และ bangkok airways ก็มีโปรโมชัน ไปกลับประมาณ 3xxx บาท และได้ใช้โปร เที่ยวด้วยกันจะได้เงินคืนอีก และแล้ว เราก็ตกเ...

18 ก.ย. 2565 08:55 น. 415 ครั้ง

Hotจองคิวออนไลน์ไปทำพาสปอร์ต สะดวก รวดเร็ว

จองคิวไปทำพาสปอร์ต ง่ายๆ เพียงแค่เข้าไปที่ https://www.qpassport.in.th/#/landing เลือกที่เมนู จองคิว เลือก ประเทศไทย ทำการกรอกข้อมูลส่วนต...

12 ก.ย. 2565 21:16 น. 480 ครั้ง

Hotบ้านกุ๊บกิ๊บ ณ ห้วยกุ๊บกั๊บ เชียงใหม่

ห้วยกุ๊บกั๊บ ตั้งอยู่ที่ แม่แตง เชียงใหม่ ขับรถ จากตัวเมืองเชียงใหม่แค่ ชั่วโมงกว่าๆ ก็ถึง เราไม่สามารถนำรถยนต์ ขึ้นไปได้ ทางที่พักจะนัดเจอที่ร...

5 ก.ย. 2565 19:13 น. 722 ครั้ง

HotEP1 : [Golang] Install Go on Mac เบื้องต้น

Golang เป็นภาษา Programming แบบ open source ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Google ในปี 2007  เรามาลอง install golang ง่ายๆกัน อันดับแรก install go...

26 มี.ค. 2565 21:26 น. 6,233 ครั้ง
ประวัติศาสตร์ของการแต่งงาน เรื่องราวการแต่งงานในอดีต ประวัติความเป็นมา
12 ต.ค. 2562 01:07 น.

ประวัติศาสตร์ของการแต่งงาน เรื่องราวการแต่งงานในอดีต ประวัติความเป็นมา

การแต่งงานถูกกล่าวถึงในหลากหลายรูปแบบ ผ่านทั้งงานเขียนและคำพูดต่างๆ ทั้งแบบที่เป็นแรงบันดาลใจหรือล้อเลียน เพื่อความขบขัน

ลักษณะที่เหมือนกันของคำกล่าวต่างๆเกี่ยวกับการแต่งงานคือความจริงที่เป็นสากลที่เป็นจริงเสมอมา ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับการแต่งงาน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ รูปแบบความสัมพันธ์หรือสิทธิความรับผิดชอบเกี่ยวกับการแต่งงาน ลักษณะเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปตามสมัย วัฒนธรรมและชนชั้น

เรามาดูวิวัฒนาการของการแต่งงานกัน การจับคู่สร้างความสัมพันธ์ การเลี้ยงดูบุตรร่วมกัน เป็นเรื่องที่เก่าแก่พอๆกับการดำรงอยู่ของมนุษยชาติ จากลักษณะการพัฒนาสังคมเกษตรกรรมที่เป็นหลักแหล่ง เมื่อประมาณ 10,000 ปีก่อน การแต่งงานเป็นวิธีที่จะรักษาสิทธิเหนือแผ่นดินและทรัพย์สินด้วยการสร้างทายาทที่ถือกำเนิดในสถานะผู้สืบทอดมรดก เมื่อสังคมเกษตรเหล่านี้เริ่มขยายใหญ่ขึ้นและมีความซับซ้อนมากขึ้น การแต่งงานก็ไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล หากแต่ยังเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เป็นทางการซึ่งถูกควบคุมโดยศาสนาและผู้มีอำนาจ มีลักษณะการรับรองสถานะการแต่งงานอย่างเป็นหลักฐานตั้งแต่ 2100 ปีก่อนคริสตกาล และหลักฐานด้านกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดที่ชื่อว่า อูร-นามมู ของชาวเมโสโปเตเมีย ซึ่งได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งงานไว้หลายประการด้วยกัน มีการกำหนดโทษของการมีชู้และกำหนดสถานะทางกฎหมายของบุตรจากทาส 

อารยธรรมโบราณต่างๆ อนุญาตให้มีการแต่งงานกับหลายคนได้ในเวลาเดียวกัน และแม้ในปัจจุบันก็ยังมีไม่ถึง 1 ใน 4 ของหลายร้อยวัฒนธรรมทั่วโลกที่ห้ามการแต่งงานหมู่ แต่ถึงจะได้รับการอนุญาตก็ไม่ได้แปลว่าจะเกิดขึ้นได้จริงเสมอไป ข้อเท็จจริงด้านจำนวนประชากรรวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างการแต่งงานและความมั่งคั่งส่งผลให้ชนชั้นสูงและชนชั้นปกครองใน เมโสโปเตเมีย อียิปต์และอิสราเอลโบราณ สามารถมีนางสนมและชายาได้หลายคน ในขณะที่คนธรรมดาอาจจะมีภรรยาได้เพียง 1 หรือ 2 คน ทำให้คนส่วนใหญ่มีคู่สมรสเพียงคนเดียว

แต่ในหลายๆพื้นที่สถานการณ์อาจกลับกันกลายเป็นฝ่ายหญิงที่ได้รับอนุญาตให้มีสามีหลายคน เช่นในหุบเขาหิมาลัยนิยมให้พี่น้องผู้ชายในครอบครัวแต่งงานกับผู้หญิงคนเดียวกัน เพื่อรักษาพื้นที่เพาะปลูกที่มีอยู่น้อยนิดไม่ให้ถูกแบ่งแยกไปในครัวเรือนใหม่ ลักษณะการแต่งงานแบบอื่นอาจไม่ได้แตกต่างกันด้วยจำนวนคน แต่แตกต่างไปด้วยลักษณะของบุคคล ถึงแม้ว่าชื่อเรียกและการรับรองสถานะการแต่งงานตามกฎหมายอาจแตกต่างกันออกไป แต่ลักษณะการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันนั้นเกิดขึ้นในหลายอารยธรรมในประวัติศาสตร์ ชาวเมโสโปเตเมีย มีบทสวดให้พรสำหรับคู่แต่งงานเพศเดียวกันโดยเฉพาะ ชาวอเมริกันพื้นเมืองมีการกล่าวถึงบุคคลที่มี 2 วิญญาณที่มีความสัมพันธ์กับคนทั้งสองเพศ การผูกพันในลักษณะนี้ถูกเรียกว่าการแต่งงานเป็นครั้งแรกที่กรุงโรม เมื่อจักรพรรดิเนโรและอิลากาบาลุส ต่างก็แต่งงานกับผู้ชายในพิธีแต่งงานที่จัดขึ้นต่อหน้าธารกำนัล แต่การแต่งงานในลักษณะดังกล่าวก็ถูกสั่งห้ามใน ค.ศ. 342 ในขณะที่ประเพณีอื่นๆที่คล้ายคลึงกันกับได้รับการปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่น ประเพณี อเดลโฟโพเอซิส หรือการที่พี่น้องร่วมสาบานในศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์หรือการจัดงานแต่งงานระหว่างชาย 2 คนที่สเปน หรือบางครั้งการจัดพิธีแต่งงานก็ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นการแต่งงานระหว่างบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ การแต่งงานกับตายซึ่งฝ่ายเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวเสียชีวิตไปแล้วนั้น ก็มีปฏิบัติกในประเทศจีนเพื่อสืบวงศ์สกุลหรือเพื่อเป็นการให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติชน เผ่าในประเทศซูดานก็มีประเพณีการแต่งงานกับคนตายที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 

ถึงแม้ว่าประเพณีการแต่งงานจะมีรูปแบบที่หลากหลายแต่การแต่งงานส่วนใหญ่ในประวัติศาสตร์ก็มีลักษณะที่เหมือนกันอย่างหนึ่งคือ การรักษาทรัพย์สินและการสืบทอดวงศ์สกุล การแต่งงานจึงถือเป็นเรื่องที่สำคัญเกินกว่าจะปล่อยให้เป็นเรื่องของความรัก โดยเฉพาะในกลุ่มชนชั้นสูง การจัดหาคู่ครองที่เหมาะสมจึงถือเป็นสิ่งที่ครอบครัวและผู้มีอำนาจเป็นผู้กำหนด แม้แต่ในกลุ่มสามัญชนซึ่งน่าจะมีทางเลือกที่เป็นอิสระ ปัจจัยสำคัญก็ยังคงเป็นความเหมาะสม

ในยุคใหม่การแต่งงานกลายเป็นเรื่องของความรักและการอยู่ร่วมกัน ความคิดนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ 200 ปีที่ผ่านมา หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม การเกิดชุมชนเมืองและการเติบโตของกลุ่มชนชั้นกลาง คนจำนวนมากมีความเป็นอิสระและแยกตัวออกจากครอบครัวเชิงขยาย เพราะครอบครัวเชิงเดี่ยวก็สามารถสร้างครอบครัวและดูแลตนเองได้

ความคิดใหม่ๆจากยุคแห่งความรู้ผู้คนเริ่มให้ความสำคัญกับความสุขและการบรรลุเป้าหมายส่วนบุคคล แทนที่จะเป็นความสำคัญของหน้าที่ สถานะทางสังคมและความร่ำรวย ถึงแม้จะมีข้อยกเว้นในบางกรณีจัดการให้ความสำคัญกับความสุขของปัจเจกชนก็นำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เช่นการผ่อนปรนข้อห้ามในการหย่าร้างหรือการตัดสินใจแต่งงาน เมื่ออายุมาก 

แล้วดังนั้นในขณะที่เรายังถกเถียงกันเรื่องคำจำกัดความและบทบาทของการแต่งงานในโลกปัจจุบันเราจำเป็นต้องระลึกถึงเสมอว่า การแต่งงานมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของสังคม ดังนั้นเมื่อโครงสร้างคุณค่าและเป้าหมายของสังคมนั้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ความคิดเรื่องการแต่งงานของบุคคลในสังคมก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน 
 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ

รีวิวทริปเที่ยวเวียดนาม ดาลัด มุยเน่ และโฮจิมินห์ซิตี้

13 ต.ค. 2562 23:07 น. 30,758 ครั้ง

เวียดนาม สถานที่ที่ผมท่องเที่ยวในต่างประเทศแล้วเกิดความประทับใจ เป็นอย่างมาก ทั้งดาลัด มุยเน่ และ โฮจิมินซิตี้ ทุกเมืองที่ไปล้วนประทับใจไม่ลืมเลือน นอ...

หนาวนี้ที่ทุ่งดอกทานตะวันเขาใหญ่

9 ธ.ค. 2562 15:16 น. 34,165 ครั้ง

เขาใหญ่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทย โดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวแบบนี้ อากาศหนาวเย็น เหมาะแก่การไปนอนพักผ่อนและตื่นเช้ามาจิบกาแ...

หมอนเพื่อสุขภาพ หมอนยางพารา ราคาถูกมาก

12 มิ.ย. 2563 21:37 น. 25,458 ครั้ง

หลายคนรู้จักกันอยู่แล้ว กับหมอนเพื่อสุขภาพ หมอนยางพารา พอได้ฟังแบบนี้ก็คงคิดกันใช่ไหมล่ะครับ ว่าราคามันจะต้องแพงแน่ๆ หลักพันแน่ๆ แต่ วันนี้เราจะ...

6 ความคิดเห็น

 1. Fordm3555
  Fordm3555
  28 พ.ย. 2564 02:41 น.
  เข้ารักกันดีมีลูกด้วยกัน
 2. เซ' ฮายด์
  เซ' ฮายด์
  3 มิ.ย. 2564 20:36 น.
  ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีดีอีกแบบค่ะ
 3. Arisara Karnwai
  Arisara Karnwai
  18 ธ.ค. 2563 17:09 น.
  เรื่องราวการแต่งงานที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันของแต่ละที่ที่แตกต่างกันoo
 4. Fay Fanli
  Fay Fanli
  4 ต.ค. 2563 11:58 น.
  เรื่องราวการแต่งงานที่ส่งต่อมาถึงปัจจุบันของแต่ละที่ที่แตกต่างกัน