เมนูยิ้มโซน

บทความแนะนำ

Hotกินข้าวแกงอร่อยราคาประหยัด กับร้านกาแฟอร่อย วิวสวย...

กินข้าวแกงอร่อยราคาประหยัด กับร้านกาแฟอร่อย วิวสวยๆ พิษณุโลก วันนี้อังพามากินข้าวแกง เจ้าเก่าร้านที่เปิดมานาน ราคาถูกประหยัด เพียง 10 บาทต่อจานเท่า...

1 ธ.ค. 2566 02:49 น. 73 ครั้ง

Hotมาทำความรู้จักกับ เหรียญ GALA กันเถอะ

เหรียญ GALA คืออะไร? เหรียญ GALA สร้างขึ้นตามมาตรฐาน ERC-20 บน Ethereum Blockchain นอกจากนั้น ยังมีมาตรฐาน BEP-20 บน Binance Smart Chain โดยเห...

2 เม.ย. 2566 17:31 น. 4,085 ครั้ง

Hotความเป็นมาของประชาธิปไตย และ ความสำคัญของการเลือกต...

ประชาธิปไตย (Democracy) เป็นระบบการปกครองที่เป็นที่ยอมรับกันในส่วนใหญ่ของโลก โดยที่ผู้คนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารราชการและการเลือกต...

1 เม.ย. 2566 01:23 น. 3,857 ครั้ง

Hotการบริจาคอวัยวะ กับ สภากาชาดไทย เหมือนเป็นการต่อชี...

การบริจาคอวัยวะเป็นการให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ที่ต้องการอย่างมากแต่เขาไม่สามารถหาได้จากตัวเอง สภากาชาดไทยเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลการบริจาคอวัยวะในประเทศไท...

1 เม.ย. 2566 01:11 น. 3,642 ครั้ง

HotPM2.5 เราจะอยู่กับมันได้อย่างไร วันนี้เรามีวิธีมาแ...

การดูแลสุขภาพในช่วงที่มีฝุ่น PM2.5 เยอะเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากฝุ่น PM2.5 เป็นสารพิษที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อ...

1 เม.ย. 2566 01:02 น. 3,640 ครั้ง
การบริจาคอวัยวะ กับ สภากาชาดไทย เหมือนเป็นการต่อชีวิตให้คนได้อีกหลายคน
1 เม.ย. 2566 01:11 น.

การบริจาคอวัยวะ กับ สภากาชาดไทย เหมือนเป็นการต่อชีวิตให้คนได้อีกหลายคน

การบริจาคอวัยวะเป็นการให้ชีวิตใหม่แก่ผู้ที่ต้องการอย่างมากแต่เขาไม่สามารถหาได้จากตัวเอง สภากาชาดไทยเป็นองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลการบริจาคอวัยวะในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในเรื่องการบริจาคอวัยวะ และจัดการดูแลเรื่องการบริจาคอวัยวะให้เป็นไปตามหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สภากาชาดไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยมีสมาชิกประกอบด้วยผู้แทนจากหลายสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ เช่น องค์กรแพทย์ไทย สภาอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมช่างทันตกรรมแห่งประเทศไทย สมาชิกในสภานี้มีหน้าที่เฝ้าระวังและควบคุมการบริจาคอวัยวะ ดูแลประชาสัมพันธ์ และพัฒนานโยบายเกี่ยวกับการบริจาคอวัยวะในประเทศไทย

การบริจาคอวัยวะเป็นเรื่องที่สำคัญและมีผลต่อชีวิตของผู้รับบริจาคและผู้ได้รับอวัยวะใหม่ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการทางการแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริจาคและผู้ได้รับอวัยวะใหม่

กฎหมายในการบริจาคอวัยวะต้องเป็นไปตามหลักการสากล โดยผู้บริจาคอวัยวะจะต้องให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการบริจาค และจะต้องไม่มีการบังคับหรือกดดันให้บริจาคอวัยวะเด็กหรือผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถตัดสินใจได้เอง นอกจากนี้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการทางการแพทย์เพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้บริจาคอวัยวะและผู้ได้รับอวัยวะใหม่

การบริจาคอวัยวะต้องพิจารณาความเหมาะสมของผู้บริจาคและอวัยวะ โดยผู้บริจาคต้องผ่านการตรวจสุขภาพเพื่อตรวจสอบว่าเหมาะสมกับการบริจาคอวัยวะหรือไม่ และอวัยวะที่บริจาคต้องเป็นอวัยวะที่สามารถใช้ได้จริง และไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงที่อาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ได้รับอวัยวะใหม่

 

การบริจาคอวัยวะ กับ การบริจาคร่างกาย ต่างกันอย่างไร

การบริจาคอวัยวะ การบริจาคร่างกาย
คือการมอบอวัยวะ เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยที่อวัยวะนั้นๆ เสื่อมสภาพ คือการอุทิศรางกายให้นักศึกษาแพทย์ใช้ศึกษา โดยเรียกกันว่า “อาจารย์ใหญ่”
ผู้บริจาคต้องเสียชีวิตจากภาวะสมองตายเท่านั้น (ยกเว้น ไต 1 ข้าง, ตับ, ไขกระดูก เป็นต้น ที่สามารถบริจาคได้ตอนยังมีชีวิตอยู่) ผู้บริจาคเสียชีวิตจากสาเหตุธรรมชาติ และมีอวัยวะครบ
หลังผ่าตัดเพื่อนำอวัยวะไปให้ผู้ป่วยที่ได้รับบริจาค แพทย์จะตกแต่งร่างกายของผู้บริจาคให้เรียบร้อย แล้วมอบให้ญาติไปประกอบพิธีทางศาสนา หลังจากการเสียชีิวิต ต้องแจ้งให้ไปรับร่างภายใน 24 ชั่วโมง หลังการศึกษา 2 ปี ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลนั้น ๆ จะประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลให้เอง
รับแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะจากทั่วประเทศ โดยติดต่อได้ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย, เหล่ากาชาดจังหวัดทุกแห่ง, โรงพยาบาลประจำจังหวัด แสดงความจำนงโดยติดต่อได้ที่คณะแพทยศาสตร์ทุกแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีเกณฑ์การรับอุทิศร่างกายต่างกัน

 

คุณสมบัติผู้บริจาคอวัยวะ โดยทั่วไปมีรายละเอียด ดังนี้
1. อายุไม่เกิน 65 ปี
2. เสียชีวิตจากภาวะสมองตาย
3. ปราศจากโรคติดเชื้อ และโรคมะเร็ง
4. ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน, หัวใจ, โรคไต, ความดันโลหิตสูง, โรคตับ และไม่ติดสุรา
5. อวัยวะที่จะบริจาคต้องทำงานได้ดี
6. ปราศจากเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ไวรัสเอดส์ ฯลฯ
7. ควรแจ้งเรื่องการบริจาคอวัยวะให้บุคคลในครอบครัวหรือญาติรับทราบด้วย

อวัยวะที่ปลูกถ่ายได้ ได้แก่ ไต 2 ข้าง, ปอด 2 ข้าง, หัวใจ, ตับ, ตับอ่อน นอกจากนี้ยังมีเนื้อเยื่อที่ปลูกถ่ายได้ ได้แก่ ลิ้นหัวใจ, หลอดเลือด, ผิวหนัง, กระดูก, เส้นเอ็น, กระจกตา

 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ

โปรโมชัน True ที่ร้าน Whale Belly Poke Bar (เวลเบลี่ โปเก้ บาร์) @101 The Third Place

25 มิ.ย. 2563 13:58 น. 42,066 ครั้ง

the third place สามารถเดินทางมาด้วย รถยนต์ มีตึกจอดรถให้บริการ หรือจะมาทาง bts ลงที่สถานีปุณวิถี เดินมาทาง sky walk ประมาณ 600 เมตรก็เข้าห้างได้เลย ...

ขอเชิญร่วมงาน สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก 2562 วันที่ 10 - 13 กันยายน จังหวัดลำพูน

9 ก.ย. 2562 00:42 น. 0 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงาน สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ๒๕๖๒ วันที่ ๑๐ ∽ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน วันอั...

1 Day in KOBE

22 พ.ย. 2562 22:46 น. 52,222 ครั้ง

เมืองโกเบขึ้นชื่อเรื่องเนื้อโกเบ แต่วันนี้เราจะพาไปดูอย่างอื่นที่น่าไปเที่ยว เมื่อไปเยือนเมืองโกเบ การเดินทางครั้งนี้ เราพักกันที่ เมืองโอซาก...

1 ความคิดเห็น

  1. สุขี ตันมี
    สุขี ตันมี
    31 ส.ค. 2566 12:09 น.
    ผมเคยคิดบริจาคร่างกาย แต่ไม่เคยคิดบริจาคอวัยวะ ยกเว้น บริจาคเลือด แต่ในอนาคตก็ไม่แน่ โดยจะบริจาคให้กับโรงเรียนแพทย์ในจังหวัดที่ใกล้ภูมิลำเนาที่สุด ปัจจุบันอายุ 57